Walory przyrodnicze

Zobacz galerię zdjęć

Nadleśnictwo Sulechów, podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, położone jest w III krainie przyrodniczo - leśnej Wielkopolsko - Pomorskiej, dzielnicy VI - Lubuskiej ( Pojezierza Lubuskiego). Obszar nadleśnictwa rozciąga się wzdłuż prawego brzegu rzeki Odry (ponad czterdzieści kilometrów). Wschodnią część stanowi Pradolina Odry, środkową fragment Wzniesień Ośniańsko - Sulechowskich, zachodnią - obrzeża Puszczy Rzepińskiej.

Nadleśnictwo Sulechów powstało w 1947 roku, a w obecnych granicach funkcjonuje od 1.01.1985 roku. Powierzchnia administrowana przez Nadleśnictwo Sulechów wynosi 24 710 ha (w tym powierzchnia leśna 23 019 ha), zasięg terytorialny 53 608 ha, a lesistość 44%. Ponad jedną trzecią lasów stanowią lasy ochronne, których powierzchnia wynosi 7 768 ha. Na powierzchnię nadleśnictwa składają się trzy obręby leśne: Klenica, Nietkowice i Sulechów, tworzące 16 leśnictw. Ponadto w nadleśnictwie funkcjonują: gospodarstwo szkółkarskie, plantacje nasienne, składnica drewna i wyłączony obwód łowiecki.

Udział siedlisk zdominowany jest przez siedliska borowe - 87,8%. Ponadto siedliska lasowe stanowią 7,5%, a olsy 4,7%. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, której udział stanowi 85%. Z uwagi na różnorodność gleb gatunek ten występuje w całym wachlarzu zasobności i pokroju. Chlubę stanowi pomnikowa sosna WALIGÓRA o obwodzie 630cm. Osobliwością przyrodniczą są negatywy sosnowe na wydmach śródlądowych wnioskowane jako powierzchniowe pomniki przyrody. Inne gatunki lasotwórcze to: olsza - 5%, dąb - 4%, brzoza - 3,5%. Udział pozostałych gatunków drzewiastych nie przekracza jednego procenta - modrzew, świerk, buk, topola, jesion. Z innych ciekawszych gatunków występują lite drzewostany daglezji zielonej, sosny banki i dębu czerwonego. Szczególną ciekawostkę stanowi blisko 200 ha drzewostanów robinii akacjowej (grochodrzew) w leśnictwie Nowy Świat. Ocenia się, że jest to największa koncentracja drzew tego gatunku w Polsce.

Teren nadleśnictwa posiada bogatą sieć hydrograficzną w postaci licznych jezior: (Jelito, Jatnik, Cisek, Kościelne, Orchowe, Cibórz) i rzek - dopływów Odry (Młynkówka, Obrzyca, Sulechówka, Jabłonna, Słomka, Ołobok i Gryżynka). Do innych atrakcji turystycznych należy zaliczyć fragment obwarowań Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego z okresu II wojny światowej i Gryżyński Park Krajobrazowy, którego część leży w granicach nadleśnictwa.

Obszar lasów i otoczenia charakteryzuje się bogatą fauną i florą. Obok powszechnych mieszkańców lasów (jelenie, dziki, lisy, zające ,sarny - w tym albinosy) można spotkać zwierzęta rzadkie i chronione: orła bielika, bociany czarne, bobry, wydry, borsuki, błotniaki, żurawie, kanie, rybołowy, czaple, kruki, a nawet żółwie błotne. Spośród mniej spotykanych roślin należy wymienić: cisy (w tym kilka pomnikowych), długosza królewskiego (kilka stanowisk), cyprysika błotnego, platany, lilię złotogłów, grzybienia białego, widłaki.

Na terenie Nadleśnictwa Sulechów uznano szereg pomników przyrody: 53 drzewa (w tym kilka grup), 1 pomnik powierzchniowy długosza królewskiego, 2 grodziska prasłowiańskie i głaz narzutowy o obwodzie 16m oraz 50 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 258 ha. Ponadto finalizowana jest sprawa zatwierdzenia leśno - krajobrazowego rezerwatu "Radowice" o powierzchni 52 ha.

W celu edukacji przyrodniczej na terenie leśnictwa Klępsk utworzono ścieżkę dydaktyczną. Ścieżka ma charakter szlaku turystycznego eksponującego różnorodność środowiska leśnego, ciekawostki przyrodnicze, aspekty ekologiczne, specyfikę gospodarki leśnej i zawodu leśnika.

Na podstawie:
"Nadleśnictwo Sulechów"
mgr inż. Stanisław Borkowski

powrót na górę strony